چطوری از عینکتون خوب مراقبت کنید

خوب میتونم به جرأت بگم که همه ما عینکی ها بینمون به مشکل مشترک خیلی بد ولی در عین حال ساده رو داریم و شایدم بدونیم باید چیکار کنیم اما بهش عمل نمیکنیم اون مشکل نگهداری عینکه اگر شما واقعا دوست دارید عینکتون چه طبی چه آفتابی ماندگاری بیشتری داشته باشه یا بهتره بگم اگر دوستش دارید این مقاله مخصوص خودتونه